f button  t button  in button

Συμμετοχή της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην πιλοτική δράση της Ε. Επιτροπής για την Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας των Διαχειριστικών Αρχών

 

diagonismos

Η Ε. Επιτροπή, με την υποστήριξη του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), υλοποιεί πιλοτική δράση για την Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας των δημοσίων διοικήσεων των Κρατών Μελών.

Σε αυτή συμμετέχουν Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) Τομεακών/Περιφερειακών Προγραμμάτων από πέντε Κράτη – Μέλη. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ στη δράση μετέχουν επίσης ΔΑ από τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Κροατία και την Πολωνία.

Η πιλοτική δράση έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2018 και μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση εξειδικευμένων Σχεδίων Δράσης (Roadmaps) ανά ΔΑ, τα οποία θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2020.

Το Σχέδιο Δράσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, στη βελτίωση της συνεργασίας της με τις συναρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Ταμείων στη χώρα και στην απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Επόμενος στόχος της πιλοτικής δράσης είναι η αξιοποίηση από τον ΟΟΣΑ της εμπειρίας εφαρμογής και του περιεχομένου των Σχεδίων Δράσης, για τη διαμόρφωση ενός Οδηγού Ενίσχυσης της Διοικητικής τους Ικανότητας των ΔΑ όλων των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει μία νέα προσέγγιση για την ενίσχυση των δημοσίων διοικήσεων των Κρατών Μελών που περιλαμβάνεται και στο σχέδιο του υπό διαμόρφωση νέου Γενικού Κανονισμού.

Στις 9 Οκτωβρίου 2019 εκπροσωπώντας την Υπηρεσία μας, ο κ. Κωνσταντίνος Ραφτόπουλος, Προϊστάμενος της Μονάδας Β1 του τομέα Υποδομών Μεταφορών και Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, συμμετείχε στην παρουσίαση της πιλοτικής δράσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις Περιφέρειες και τις Πόλεις.

Φωτογραφίες και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα:

https://www.flickr.com/photos/euregionsweek/albums/72157711262963883/with/48869749693/

https://twitter.com/RegioAdmCap/status/1181854768307851264

https://twitter.com/RegioAdmCap/status/1181839555235852288

https://twitter.com/RegioAdmCap/status/1181842591278649344

https://twitter.com/RegioAdmCap/status/1181849563528908801

Ο σύνδεσμος της συνεδρίασης στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις Περιφέρειες και τις Πόλεις:

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/381_en

Ο σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της Ευρ. Επιτροπής σχετικά με την πιλοτική δράση:

 

Συμμετοχή της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην 84 ΔΕΘ

diagonismos

Η ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, θα συμμετέχει στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία το Πρόγραμμά μας φιλοξενείται στο περίπτερο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί 7-15 Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σχετική ιστοσελίδα

Έκδοση της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο "Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ" (3.2.1, ΟΠΣ 1159)

diagonismos

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο "Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ" και κωδικό 3.2.1. 

Η εν λόγω τροποποίηση της Πρόσκλησης είναι αναρτημένη με τα συνοδευτικά έντυπα εδώ

Έκδοση της 1ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο "Κατασκευή του Μετρό Αθήνας" (9.13.1, ΟΠΣ 1619)

diagonismos

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της 1ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο "Κατασκευή του Μετρό Αθήνας"  και κωδικό 9.13.1. 

Η εν λόγω τροποποίηση της Πρόσκλησης είναι αναρτημένη με τα συνοδευτικά έντυπα εδώ

Νέος Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων στην Πρόσκληση 10.4c.15.1.2-3 (ΟΠΣ 2451)

diagonismos

Μπορείτε να βρείτε τον νέο Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων στην Πρόσκληση με τίτλο "Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις" (10.4c.15.1.2-3, ΟΠΣ 2451), όπως διαμορφώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων, εδώ

Διαχείριση του Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
• Στόχοι Προγράμματος
• Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα  
• Αναθεώρηση
• Εξειδίκευση
• Δείκτες Προγράμματος

Επιτροπή Παρακολούθησης
• Εισαγωγικό
• Θεσμική υπόσταση
• Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
• Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος
• Ετήσιες Εκθέσεις
• Αξιολόγηση
• Προσκλήσεις
• Αποφάσεις ένταξης /           τροποποίησης
•  Μεγάλα έργα
• Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Κατάλογος πράξεων

Δικαιούχοι
• Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
• Υποχρεώσεις υλοποίησης     πράξεων  
• Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
• Πρότυπα Έντυπα
• Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Κατάλογος Δικαιούχων

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
• Νέα - Ανακοινώσεις
• Επικοινωνιακό Σχέδιο
• Οδηγίες προς δικαιούχους
• Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
• Υποδείγματα αναμνηστικών πινακίδων

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
• Διασύνδεση με επιτελικές δομές
• Λύματα - Οδηγία
• Απορρίμματα - ΕΣΔΑ
• Φύση - Οδηγίες
• Περιβάλλον - Μελέτες και οδηγοί
• Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
• Πρόληψη της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

 

 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb