Ανάρτηση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο "Προμήθεια Αναλωσίμων για τους Εκτυπωτές της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ - έτος 2019"

diagonismos

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού,σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, για την επιλογή Προμηθευτή για το έργο: «Προμήθεια Αναλωσίμων για τους Εκτυπωτές της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ - έτος 2019».

Τη σχετική Απόφαση μπορείτε να βρείτε εδώ.