Συμμετοχή της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην 6η έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ

diagonismos

Η ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ), συμμετέχει στην 6η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ, η οποία πραγματοποιείται 12-14 Απριλίου 2019 στο Νότιο Λιμένα Πατρών, κτίριο Β1.