Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για μελέτες Εφαρμοσμένης Έρευνας, ESPON2020

diagonismos

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας του προγράμματος ESPON δημοσίευσε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για μελέτες Εφαρμοσμένης Έρευνας, καλώντας τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους εμπειρογνώμονες και την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα να συμμετέχουν υποβάλλοντας τις προτάσεις τους.

Οι δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για μελέτες Εφαρμοσμένης Έρευνας είναι στις ακόλουθες θεματικές:

“Territories with geographical specificities", με καταληκτική ημερομηνία 15 Ιουνίου 2017 στις 10:00,

"Youth unemployment: territorial trends and regional resilience", με καταληκτική ημερομηνία 15 Ιουνίου 2017 στις 10:30.

 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ESPON.