Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων Πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3

diagonismos

 

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αα ΟΠΣ 1474  και κωδ. 14.6.33.33.1-3 «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου».

Μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων εδώ