Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή και Βασ. Ολγας, MIS 5001551, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1474

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 750.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 750.000,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Αμαρουσίου Νομού Αττικής

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon